Aanmelden 2019-2020

Aanmeldingen vanaf de week van 2 maart kunnen alleen worden gehonoreerd met een automatische doorloop in het nieuwe schooljaar. Zo waarborgen we onze kwaliteit in het aanleren van studievaardigheden.

Kijk voor meer voor informatie over het inschrijven onder aanmelden.