Online begeleiding in de praktijk

Na de aankondiging van het sluiten van de scholen en de adviezen van het RIVM om zo min mogelijk het huis uit te gaan, zijn wij op zoek gegaan naar een alternatieve manier om onze leerlingen te kunnen blijven begeleiden. “De meeste scholen gebruiken Teams” vertelt mede-eigenaar Martijn Kosters, “dus de keuze was snel gemaakt. Het was in het begin even wennen. Vooral de wiskundebegeleiders hadden het even zwaar, maar die kunnen nu ook uit de voeten met een digitaal whiteboard om formules uit te werken.”

Voor de leerlingen is het fijn dat de begeleiding doorgaat. Velen hebben moeite om aan de gang te blijven. Er zijn weinig lesmomenten en ook hoeven ze niet allemaal hun huiswerk te laten zien of opdrachten in te leveren voor een cijfer. Veel leerlingen hebben dan ook een vakantiegevoel en komen maar moeilijk in actie. Door samen naar het huiswerk in Magister (elektronische leeromgeving) te kijken, te plannen en samen een start te maken, kunnen de leerlingen aan de slag.

Extra aandacht en zorg gaat uit naar examenleerlingen. Door het schrappen van de centrale eindexamens is de laatste toetsweek op school nu extra belangrijk geworden. Voor sommigen is het erg moeilijk om gemotiveerd te blijven, omdat de toetsweek misschien pas in mei is. De onzekerheid over de datum en de vorm van de laatste toetsweek geeft ook stress bij sommige examenkandidaten.

We hopen dat er ook voor de overige leerlingen snel duidelijkheid komt over de afsluiting van het schooljaar. Alles wat nu niet of nauwelijks wordt behandeld, moet volgend jaar worden ingehaald. Zoals een examenkandidaat zei: “Voor mij is het nu makkelijker, maar ik heb medelijden met mijn zusje, die krijgt het volgend jaar dubbel zo zwaar.”

Wij wensen niet alleen de leerlingen sterkte in deze vreemde tijd, maar ook de ouders die nu opeens hun kinderen moeten aansturen.