Passend leren

Er is een nog steeds groeiende groep jongeren die extra hulp nodig heeft om het te kunnen redden op school en in hun sociale leven. Mensen met een beperking kunnen op school vaak niet voldoende of niet de juiste hulp krijgen. Zij kunnen hinder ondervinden van bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, faalangst, fobische klachten, AD(H)D, hoogbegaafdheid, NLD, Syndroom van Asperger, PDD-NOS of een andere Autisme Spectrum Stoornis.

We merken bij deze jongeren dat ze onder hun niveau presteren. Niet omdat ze het gevraagde niveau niet aankunnen, maar omdat ze vastlopen in het plannen van dagelijkse werkzaamheden of dat ze zich moeilijk kunnen concentreren of motiveren. Behalve nadelen op school, kan het ook nadelige gevolgen hebben in het dagelijks leven.

Wat kun je verwachten?

We merken dat onze persoonlijke aandacht en voorbereiding een zeer positief effect hebben op de leerlingen die we begeleiden. Belangrijke onderdelen waaraan wij aandacht besteden zijn: hulp bij het structureren van de dag, het plannen en organiseren van schooltaken, de leerstof in kleine stapjes aanbieden en het voorbereiden van lessen die nog gaan komen. Soms is het mogelijk onze begeleiding (deels) te bekostigen via de onderwijsinstelling waar de jongere ingeschreven is of via de gemeente (Jeugdwet of WMO) in de vorm van een PGB of ZIN.

Interesse?

Ben je enthousiast geworden over ons verhaal of twijfel je nog?
Zijn er nog vragen die voor jou niet beantwoord zijn?
Vind je het prettig om met ons eens van gedachten te wisselen?
Neem dan vooral contact met ons op.