Staatsexamen

Het komt regelmatig voor dat jongeren vastlopen binnen het reguliere onderwijs. Dit kan gebeuren als gevolg van ziekte, omdat er al een paar keer gedoubleerd is of door een gebrek aan motivatie. Sommige leerlingen passen gewoon niet zo goed binnen het reguliere onderwijs:  hoogbegaafde leerlingen die op school in een neerwaartse spiraal terecht gekomen zijn, jongeren met bijvoorbeeld een leer- of gedragsprobleem  of jongeren die niet naar school durven.

In eerste instantie is het staatsexamen voor jongeren die niet meer kwalificatieplichtig zijn. Is de jongere nog wel leerplichtig of kwalificatieplichtig dan kan, in uitzonderlijke gevallen, in overleg met de onderwijsinstelling en de leerplichtambtenaar naar een oplossing gezocht worden.

Ook als je op een reguliere school zit, kun je in een of meerdere vakken staatsexamen doen, bijvoorbeeld omdat je meer uitdaging wilt en school je die niet kan geven of omdat je een vak wilt halen als bijvoorbeeld Spaans wat niet op jouw school gegeven wordt.

De mogelijkheden

Volledig diploma

Je wilt een volledig diploma Vwo, Havo of Vmbo-T behalen.

Losse certificaten

Je wilt niet in één jaar het volledige examen doen.
Dat kan ook door te kiezen voor het behalen van losse certificaten.

Extra certificaat

Je wilt naast je Vmbo of Havo examen alvast wat
certificaten behalen op een hoger niveau.

De begeleiding

 • Plannen

  We zorgen ervoor dat voor ieder vak de leerstof gepland en georganiseerd wordt.

 • Sturing

  We zien erop toe dat deze planning wordt uitgevoerd en we controleren het verloop van het leerproces.

 • Toetsing

  We houden door  middel van diagnostische toetsen zicht op de vorderingen

 • Leer- en leesstrategieën

  We schenken aandacht aan leer- en leesstrategieën, zodat je zo efficiënt mogelijk studeert.

Individuele begeleiding

We hebben veel ervaring met leerlingen met leerbelemmeringen zoals bijvoorbeeld AD(H)D, dyslexie, faalangst, PDD-Nos of Asperger.

De begeleiding is altijd individueel. Je hebt je eigen werkkamer en je begeleider maakt samen met jou het studieplan. Daarbij houden we rekening met je persoonlijke omstandigheden, de tijd die je kunt besteden aan je studie en de mate waarin je zelfstandig kunt studeren.

Er zijn verschillende instapmomenten.  Je kunt direct in september aan de voorbereidingen beginnen, maar je kunt ook later in het jaar starten. Bijvoorbeeld wanneer je maar een paar certificaten wilt doen en eerst wilt gaan werken. Je moet wel rekening houden met het feit dat je vóór 1 januari ingeschreven moet zijn bij DUO wanneer je in datzelfde jaar examen wilt doen.

Interesse?

Ben je enthousiast geworden over ons verhaal of twijfel je nog?
Zijn er nog vragen die voor jou niet beantwoord zijn?
Vind je het prettig om met ons eens van gedachten te wisselen?
Neem dan vooral contact met ons op.