Van groep 8 naar brugklas

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Zelfstandig en zelfredzaam

Studie- vaardig naar de brugklas

Grote stap

Voor leerlingen van groep acht van de basisschool is de overgang van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs een belangrijk moment in hun schoolloopbaan. Die overstap is voor veel leerlingen een grote stap. De school is veel groter, er zijn nieuwe leerlingen en nieuwe docenten en wat te denken van al die nieuwe vakken en het wisselen van lokalen? Was op de basisschool alles voorspelbaar en was er altijd een juf of meester waar je op terug kon vallen, op het voortgezet onderwijs wordt al een grote aanspraak gedaan op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling.

Plannen en organiseren

Ze moeten kunnen plannen en organiseren. Dat is voor heel veel leerlingen helemaal niet zo vanzelfsprekend. Onzekerheid, (faal-)angst, minder zelfvertrouwen, niet zelfstandig kunnen werken of leren, frustratie, het niet kunnen omgaan met de grootschaligheid van het Voortgezet Onderwijs, een verminderde motivatie en vele andere factoren kunnen leiden tot leer- en sociaal emotionele problemen.

Voorbereiding op de brugklas

Je kunt in groep 8 al starten met onze begeleiding. Je volgt dan een speciaal programma dat je voorbereidt op de brugklas. We starten onze begeleiding in groep 8 en vervolgen deze in de brugklas. Met dit programma vergroten we de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de jongeren. Zij leren algemene vaardigheden die nodig zijn om effectief en efficiënt te studeren.

Start in groep 8

In groep 8 starten we de begeleiding met het voorbereiden op de eindtoets. Je leert dan hoe je de toets zo goed mogelijk aan kunt pakken. Na de eindtoets blikken we vooruit naar de dagelijkse gang van zaken op de nieuwe school. Zo kijken we bijvoorbeeld al naar het digitale schoolsysteem en naar de boeken die je gaat gebruiken. We maken een start met werkvormen die je in de brugklas kunt gebruiken. Ook het plannen en organiseren komt al aan bod.

Workshops en ouderavond

Na de zomervakantie start je in de brugklas en gaat de begeleiding bij Eigenwijs verder. Tijdens de begeleiding gaan we aan het werk met leren plannen en organiseren van je studietaken. We leren je leren op een manier die bij jou past. Als brugklasser neem je deel aan vier workshops waarin thema’s zoals motivatie, concentratie en gedachten centraal staan. Voor de ouders organiseren we een ouderavond over hoe je je kind kunt ondersteunen op de middelbare school.

Wij bieden begeleiding op maat. Door onze individuele begeleiding hebben we oog en oor voor de specifieke en persoonlijke behoeften van de leerling.

Individuele begeleiding

  • Plannen en organiseren

    Je leert hoe je een weektaakplanning maakt.

  • Werkvormen

    Je ontdekt welke werkvormen voor jou effectief en efficiënt zijn.

  • Leren leren

    Je leert leren op een manier die bij je past.

De begeleiding is altijd individueel. Je hebt je eigen werkkamer en je begeleider leert jou een weektaakplanning te maken. Daarbij houden we rekening met je persoonlijke omstandigheden, de tijd die je kunt besteden aan je studie en de mate waarin je zelfstandig kunt studeren.

Een begeleiding duurt anderhalf uur, waarin je afwisselend begeleiding krijgt en zelfstandig werkt. Je begeleider maakt een plan van aanpak op maat. Hierin staan de doelen waaraan we gaan werken.

We hebben veel ervaring met leerlingen met leerbelemmeringen zoals bijvoorbeeld AD(H)D, dyslexie, faalangst, hoogbegaafdheid of ASS.

Interesse?

Ben je enthousiast geworden over ons verhaal of twijfel je nog?
Zijn er nog vragen die voor jou niet beantwoord zijn?
Vind je het prettig om met ons eens van gedachten te wisselen?
Neem dan vooral contact met ons op.