Voortgezet onderwijs

Zelfstandig, effectief en efficiënt

Bij Eigenwijs staan studievaardigheden centraal. Met behulp van voor jou lastige vakken leer je algemeen toepasbare studievaardigheden te gebruiken. Hierdoor kun je zo snel mogelijk zelfstandig verder en word je niet afhankelijk van anderen. Daarnaast leer je door een goed gebruik van studievaardigheden effectief (je bereikt je doel) en efficiënt (met zo weinig mogelijk inspanning en in zo weinig mogelijk tijd) studeren. Dat moet je aanspreken!

Onze studiebegeleiding helpt je niet alleen op korte termijn, maar is ook een investering voor de toekomst.

Achterstanden door covid-19, de lockdown, en/of de online lessen

In de corona-periode vanaf maart 2020, waarin veel onderwijs gedeeltelijk of helemaal niet fysiek op school gevolgd kon worden, hebben veel leerlingen inhoudelijke achterstanden opgelopen. Redenen hiervoor waren bijvoorbeeld dat er minder lesuren ingeroosterd werden of dat scholen het online lesgeven niet gelijk op orde hadden. Leerlingen zijn op afstand ook minder makkelijk te begeleiden en te motiveren door docenten. Onze begeleiding is zoveel mogelijk fysiek doorgaan, maar wanneer het niet anders kon, verliep de begeleiding online.

Heb jij achterstand(en) opgebouwd? Wij kunnen je helpen! Samen met jou zetten we een herhalingstraject op om de achterstanden weg te werken. Daarnaast bieden we rustige werkplekken om geconcentreerd te kunnen werken. Een aantal van onze leerlingen volgt bijvoorbeeld hun onlinelessen op onze locatie, omdat thuis de situatie niet optimaal is om te kunnen werken.

Examenleerlingen die achterstanden opgelopen hebben in het afgelopen jaar, of onzeker zijn of ze het examen wel gaan halen zijn ook van harte welkom. Met onze examentraining ‘Examenplus programma’ bereiden we jou zowel technisch als inhoudelijk voor op de eindexamens.

Realistisch plannen en een actieve aanpak

Met metacognitieve vaardigheden leer je je eigen studie te managen. Je leert je werk organiseren en plannen. Daarnaast bewaak je je eigen leerproces. Je evalueert je manier van werken en leert van je fouten zodat je de volgende toets op een betere manier kunt aanpakken.

Naast organisatie- en planningsvaardigheden leer je bij ons voor een juiste aanpak van je studie te kiezen. Op welke manier leer je het beste de grammatica en hoe pak je wiskunde goed aan? Hoe haal je hoofd- en bijzaken uit een tekst en hoe pas je de geleerde kennis toe? Je leert je eigen leerstijl te herkennen en optimaal te benutten. Daarnaast ben je bewust bezig met het verwerven, verwerken en toepassen van nieuwe kennis.

Waarin wij ons onderscheiden van bijles

Bijles is vaak gericht op het maken van huiswerk, en het uitleggen van de theorie van één vak. Onze filosofie is juist om de leerlingen de vaardigheden te leren waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Hiermee is onze aanpak ook vakoverstijgend, ondanks dat de begeleiding wel aan een vast vak gekoppeld is.

Dit geldt ook voor de plannings- en organiseer vaardigheden van onze leerlingen. Leerlingen moeten dit bij ons dit altijd wel zelf doen, maar nooit alleen.

Aanvullende programma’s

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Voor leerlingen van groep acht van de basisschool is de overgang van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs een belangrijk moment in hun schoolloopbaan. Die overstap is voor veel leerlingen een moeilijke stap. Er verandert veel en er breekt een onzekere tijd aan. De school is veel groter, er zijn nieuwe leerlingen en nieuwe docenten en wat te denken van al die nieuwe vakken en het wisselen van lokalen? Was op de basisschool alles voorspelbaar en was er altijd een juf of meester waar je op terug kon vallen, op het voortgezet onderwijs wordt al een grote aanspraak gedaan op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling.

Ze moeten kunnen plannen en organiseren. Dat is voor heel veel leerlingen helemaal niet zo vanzelfsprekend. Onzekerheid, (faal-)angst, minder zelfvertrouwen, niet zelfstandig kunnen werken of leren, frustratie, het niet kunnen omgaan met de grootschaligheid van het Voortgezet Onderwijs, een verminderde motivatie en vele andere factoren kunnen leiden tot leer- en sociaal emotionele problemen.

Met dit programma vergroten we de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de jongeren. Zij leren algemene vaardigheden die nodig zijn om effectief en efficiënt te studeren.

Begeleiding op maat

Wij bieden begeleiding op maat. Door onze individuele begeleiding hebben we oog en oor voor de specifieke en persoonlijke behoeften van de leerlingen.

De hoofdlijnen zijn duidelijk maar worden naar behoefte aangepast.

De 5 hoofdlijnen die aan bod komen zijn:

 1. Plannen en organiseren (agendagebruik, studiewijzers, tas inpakken, werkplek, etc.)
 2. Leer- en lees strategieën (werkvormen, “leren leren”, methodegebruik, etc.)
 3. Sociaal emotionele voorbereiding (vrienden, groepsprocessen, klassensituatie, etc.)
 4. Dagelijkse gang van zaken op school (roosters, regels, routes, etc.)
 5. Individuele aandachtspunten (AD(H)D, dyslexie, ASS, faalangst, etc.)

EigenWijs biedt een begeleidingstraject waarbij de leerling wordt voorbereid op de veranderingen en de verwachtingen van het voortgezet onderwijs. Tijdens de begeleidingen op de basisschool wordt er aandacht besteed aan:

 • Het zoeken naar een manier om op een overzichtelijke manier een week in te delen.
 • Het verdelen van de studietaak over verschillende dagen. Het inzichtelijk maken van een dag en een week.
 • Het zoeken naar hulpmiddelen om de planningen zo goed mogelijk te laten verlopen zoals bijvoorbeeld: agenda, weektaakplanner en dagschema’s.
 • Het aanbieden van huiswerk en het verschil leren zien tussen maakwerk en leerwerk.
 • Aandacht hebben voor de leeromgeving, zoals je bureau.
 • Hoe leer je een proefwerk of een overhoring.
 • Welke materialen heb je nodig
 • Hoe maak je huiswerk.
 • Het leren studeren volgens een stappenplan.
 • Vertrouwd raken met de nieuwe school. ( informatie verzamelen, op bezoek gaan, kennis maken)
 • Het oefenen van sociale vaardigheden met betrekking tot samenwerken, overleggen, afspraken maken, tegen kritiek kunnen.
 • Het voorspelbaar maken van de organisatie en werkwijze in het voortgezet onderwijs.

Onze begeleiding stopt niet na de zomervakantie maar helpt de leerling op weg met de eerste stappen in het voortgezet onderwijs.

We starten onze begeleiding in januari of maart en vervolgen deze in de brugklas tot februari of juni. Andere instroommomenten zijn in overleg mogelijk.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten, neem dan vooral contact met ons op.

Klaar met de middelbare school en wat nu?

Veel Vmbo, Havo en Vwo leerlingen weten niet goed wat ze na hun examen willen gaan doen. Ondanks hulp van decaan of mentor maken ze soms een ondoordachte en verkeerde keuze. Tijdens het examenjaar kunnen wij je, in combinatie met studiebegeleiding, helpen bij het vinden van een passende vervolgstudie. We zoeken antwoorden op vragen als: hoe bereid je je voor op de Open Dagen, welke inhoud heeft de studie, hoe wordt het programma vorm gegeven, etc.
Met een tussenjaar kun je je keuze even uitstellen. Naast het kiezen van de juiste studie, is er mogelijk ruimte voor studeren voor een ander profiel, een cursus Engels, reizen, of…

Plusprogamma’s

Onderbouw Plus en Examen Plus, zijn aanvullend op de reguliere begeleiding. Je neemt hieraan automatisch deel als je hiervoor in aanmerking komt.

In de eerste jaren op de middelbare school komt er veel op de leerling af, zoals plannen, organiseren, leerwerk en maakwerk voor alle vakken. Maar hoe doe je dit nou?

In september starten we met onze individuele begeleiding. Naast onze reguliere begeleiding zullen we in de eerste maanden bezig zijn met ons programma “Onderbouw Plus.”

We besteden extra aandacht aan:

 • De basis van het organiseren en plannen; waarom plan je? Wat is een goede planning? Welke manieren van plannen zijn er?
 • De verschillende manieren waarop je kunt leren voor alle vakgebieden
 • Hoe ga je om met verschillende lesmethoden?
 • Stappenplan huiswerk maken en grip krijgen op de dagelijkse schoolstructuur
 • Wat doe je wanneer het niet gaat zoals je gehoopt had.
 • Het oefenen van sociale vaardigheden met betrekking tot samenwerken, overleggen, afspraken maken en tegen kritiek kunnen

We kijken dus samen met de leerling naar de algemene vaardigheden die ze nodig hebben voor hun studie. Maar we besteden ook aandacht (met name met de brugklasleerlingen) aan zaken als:

 • Wat wordt er van je verwacht tijdens de pauze
 • Wat zijn de schoolregels
 • Wat doet een mentor
 • Gebruik van lesrooster, boekentas en agenda
 • Je werkplek overzichtelijk houden

Alles wat je in die eerste maanden leert, kom je in je verdere schoolloopbaan tegen. Natuurlijk hoef je het niet meteen allemaal te onthouden. Tijdens de begeleiding bij EigenWijs blijven we hier regelmatig op terugkomen.

In oktober vindt het eerste voortgangsgesprek plaats met de leerling en zijn of haar ouder(s) of begeleiders. In dit gesprek bespreken we de eerste ervaringen en stellen samen doelen op waaraan we in de daarop volgende maanden gaan werken.

Ook verzorgen we in oktober en december een “thema-uurtje“, waarin we samen met de leerling en één van de ouders/verzorgers bijpraten over wat er allemaal gedaan is om de basis van het studeren zo stevig mogelijk te maken.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten, neem dan vooral contact met ons op.

Examen Plus is een programma dat speciaal ontwikkeld is voor eindexamenkandidaten. Het programma vormt een integraal onderdeel van de reguliere studiebegeleiding. Met behulp van het Examen Plus programma hopen wij onze examenkandidaten nog beter voor te bereiden op hun eindexamens.

Waarom Examen Plus

Wij bieden onze examenkandidaten graag iets extra’s. Gezien de verzwaarde exameneisen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd is het tegenwoordig extra belangrijk goed te scoren op de landelijke schriftelijke examens. Met alleen goede schoolcijfers kom je er niet meer.

Daarom is het verstandig om al vroeg in het examenjaar te beginnen met de voorbereiding van deze examens.

Proefexamens

Als je het Examen Plus programma volgt, krijg je op drie momenten in het jaar (december – februari – april) de mogelijkheid om bij EigenWijs proefexamens te maken. Dit gebeurt op zaterdag, buiten de reguliere begeleiding om.

Tijdens de begeleiding zullen wij het examen uitgebreid met je voorbereiden en achteraf samen met jou evalueren. We kijken dan niet alleen naar de inhoud, maar ook naar randvoorwaarden zoals time-management, aanpak en concentratie. Vooraf stel je samen met je begeleider een aandachtspuntenlijst op, die je er tijdens het proefexamen bij kunt houden.

Na afloop van het examen bekijk je deze lijst opnieuw, en evalueer je samen met je begeleider je persoonlijke aandachtspunten. Ook wordt het examen inhoudelijk nabesproken. Uit deze evaluatie en nabespreking komen een aantal nieuwe aandachtspunten naar voren, waar je bij de volgende ronde (opnieuw) aandacht aan gaat besteden. Daarnaast wordt er tijdens de begeleiding uitgebreid aandacht besteed aan het ‘leren corrigeren’. Het zelf kunnen corrigeren van je examen is namelijk een vaardigheid waar je minstens evenveel van kunt leren als van het maken van het examen zelf.

Je krijgt van ons ook een persoonlijke Examen Plus-map, waarin al je examens, planningen en aandachtspuntenlijstjes bewaard worden. Van deze map kun je dan tijdens de begeleiding gebruik maken.

Workshops

Gedurende het jaar worden er workshops georganiseerd voor bijvoorbeeld wiskunde en geschiedenis, waarin vooral examenvaardigheden besproken en getraind worden.

Interesse?

Ben je enthousiast geworden over ons verhaal of twijfel je nog?
Zijn er nog vragen die voor jou niet beantwoord zijn?
Vind je het prettig om met ons eens van gedachten te wisselen?
Neem dan vooral contact met ons op.