Dit is Eigenwijs!

Studeren kun je leren. Wij bieden ondersteuning aan jongeren vanaf groep 8 tot en met de universiteit. Via individuele begeleiding zoeken we naar de voor jou goede manier van plannen, organiseren, structuur aanbrengen en studeren. Je hebt een werkkamer voor jezelf en vanuit onze ruime ervaring met verschillende leer- en gedragsproblematieken gaan wij samen aan de slag.

Plannen, leerstof verwerken en toepassen zijn voorbeelden van vaardigheden die je op de middelbare school moet beheersen. Vanaf groep 8 zorgt Eigenwijs met jou voor een goede start in de brugklas tot en met een succesvolle finish bij het eindexamen.

Het staatsexamen is de ideale manier om een volwaardig diploma te halen als dat op de reguliere wijze niet lukt. Door het maken van het staatsexamen kan je jouw diploma aanvullen of in alle vakken examen doen.

Daarnaast kunnen we jou ook begeleiden bij het voorbereiden van een Boswell of CCVX voorexamen.

We geven de leerlingen in groep 7 en 8 extra hulp bij leerstof die ze moeilijk vinden, bijvoorbeeld rekenen en taal. Leerlingen krijgen individuele uitleg en oefening.

Voor leerlingen van groep acht van de basisschool is de overgang naar het voortgezet onderwijs een belangrijk moment in hun schoolloopbaan. Je kunt in groep 8 al starten met onze begeleiding. Je volgt dan een programma dat je voorbereidt op de brugklas.

Onze ervaring is dat last-minute examentraining vaak niet het gewenste effect heeft. Wij bieden examentraining aan voor onze leerlingen waarbij je op drie momenten proefexamens voorbereidt, maakt en evalueert. Ben je examenkandidaat, maar heb je geen begeleiding bij Eigenwijs, dan kun je je ook voor deze training aanmelden.

Als naar school gaan op dit moment voor jou niet mogelijk is, is het misschien wel mogelijk het schoolprogramma bij ons te volgen. We werken regelmatig samen met onderwijsinstellingen en hebben veel ervaring met de verschillende school- en examenprogramma’s.

Wij begeleiden jou bij het hele traject, met het doel om uiteindelijk weer naar school te kunnen.

Ondervind jij bij het leren en studeren hinder van een leerbelemmering of beperking? Bij Eigenwijs krijg je handvatten die jou helpen bij het studeren.

Organiseren en plannen van je studie kan lastig zijn. Net als het verwerken van grote hoeveelheden leerstof en het schrijven van (stage) verslagen en je scriptie. Je zoekt met je begeleider naar de beste studieaanpak voor jou.

Is een reguliere beroepsopleiding voor jou niet geschikt of niet mogelijk? Kies dan voor het zogenaamde afstandsonderwijs (LOI, NTI, NCOI en Open Universiteit). Hier volg je in je eigen tempo en op je eigen niveau een beroepsopleiding.

Tijdens onze studiebegeleiding zien wij veel jongeren met AD(H)D. Het doel van deze thema avond is om aan diverse ouders voorlichting te geven en ervaringen te delen over jongeren met AD(H)D. Deze jongeren lopen allemaal in meer of mindere mate tegen problemen aan tijdens hun studie.