(Bijna) thuiszitters

Persoonlijk programma

Deskundige begeleiding

Rustige werkplek

Als het op school niet lukt

Je kunt om zeer uiteenlopende redenen vastlopen binnen het regulier onderwijs: ziekte, een gebrek aan motivatie, leer- en/of gedragsproblemen, doubleren, hoogbegaafdheid. Allereerst zal dan binnen de school of het samenwerkingsverband gezocht worden naar een oplossing om te voorkomen dat je thuis komt te zitten. Lukt dit niet dan kan Eigenwijs samen met school een alternatief bieden. Wij kunnen jou met een persoonlijk programma weer op het niveau van de klas brengen en daarmee werken aan een terugkeer naar school.

Meer informatie over wat je kunt doen als het niet goed gaat op school, vind je bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Time-out plek

Heb je even een andere plek nodig om je studie te vervolgen of weer op te pakken, dan bieden we je een rustige, veilige werkplek. Samen met een deskundige begeleider werk je in je eigen tempo aan het schoolprogramma. Is terugkeer naar school niet meer mogelijk dan zoeken we met jou en je school naar andere oplossingen. Je kunt denken aan het afleggen van een staatsexamen, maar beter is het als je je opleiding binnen je eigen school kunt afronden. We werken regelmatig samen met onderwijsinstellingen en we hebben veel ervaring met de verschillende schoolprogramma’s en examenprogramma’s.

Meer informatie en voorbeeldtrajecten vind je op onze pagina voor externe organisaties.

Individuele begeleiding

  • Samenwerking met scholen

    In samenwerking met de school stellen we het studieplan op.

  • Plannen

    We zorgen ervoor dat voor ieder vak de leerstof gepland en georganiseerd wordt.

  • Sturing

    We zien erop toe dat deze planning wordt uitgevoerd en we controleren het verloop van het leerproces.

We hebben veel ervaring met leerlingen met leerbelemmeringen zoals bijvoorbeeld AD(H)D, dyslexie, faalangst, hoogbegaafdheid en ASS.

De begeleiding is altijd individueel. Je hebt je eigen werkkamer en je begeleider maakt samen met jou en je school het studieplan. Daarbij houden we rekening met je persoonlijke omstandigheden, de tijd die je kunt besteden aan je studie en de mate waarin je zelfstandig kunt studeren.

Wij hanteren geen vaste instapmomenten. Je kunt op ieder moment starten.

Interesse?

Ben je enthousiast geworden over ons verhaal of twijfel je nog?
Zijn er nog vragen die voor jou niet beantwoord zijn?
Vind je het prettig om met ons eens van gedachten te wisselen?
Neem dan vooral contact met ons op.