Passend Leren

Leer-belemmering

Persoonlijke aandacht

Structuur en Overzicht

Leerbelemmeringen

Er is een groep jongeren die extra hulp nodig heeft om het te kunnen redden op school en in hun sociale leven. Leerlingen met een leerbelemmering of beperking krijgen op school vaak niet voldoende of niet de juiste hulp. Zij kunnen hinder ondervinden van bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, faalangst, fobische klachten, AD(H)D, NLD of ASS. Voor sommigen is hun hoogbegaafd zijn een belemmering, omdat ze niet geleerd hebben hoe ze moeten leren.

We merken bij deze jongeren dat ze onder hun niveau presteren. Niet omdat ze het gevraagde niveau niet aankunnen, maar omdat ze vastlopen in het plannen en uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden. Behalve nadelen op school, kan het ook nadelige gevolgen hebben in het dagelijks leven.

Wat kun je verwachten?

Binnen al onze begeleiding houden we rekening met eventuele leerbelemmeringen. We merken dat onze persoonlijke aandacht een zeer positief effect heeft op de leerlingen die we begeleiden. Belangrijke onderdelen waaraan wij aandacht besteden zijn: hulp bij het structureren van de dag, het plannen en organiseren van schooltaken, de leerstof in kleine stapjes aanbieden en het voorbereiden van lessen die nog gaan komen. Soms is het mogelijk onze begeleiding (deels) te bekostigen via de onderwijsinstelling waar de jongere staat ingeschreven, het samenwerkingsverband of via de gemeente (Jeugdwet of WMO) in de vorm van een PGB of ZIN.

Interesse?

Ben je enthousiast geworden over ons verhaal of twijfel je nog?
Zijn er nog vragen die voor jou niet beantwoord zijn?
Vind je het prettig om met ons eens van gedachten te wisselen?
Neem dan vooral contact met ons op.