Groep 7 en 8

Succes ervaren

Zelf vertrouwen

Naar de brugklas

Groep 7 en 8

Wij geven leerlingen in groep 7 en 8 extra hulp bij leerstof die ze moeilijk vinden, bijvoorbeeld rekenen en taal. De leerlingen krijgen individuele uitleg en oefening.

Door het geven van begeleiding op maat kan de leerling weer succes ervaren waardoor het zelfvertrouwen vergroot wordt en de werkhouding verbetert.

Wanneer leerlingen grote vakinhoudelijke achterstanden hebben werken we samen met een remedial teacher.

Overgang basisschool naar voortgezet onderwijs

Voor leerlingen van groep 8 van de basisschool is de overgang van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs een belangrijk moment in hun schoolloopbaan. Op de middelbare school wordt al een grote aanspraak gedaan op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling.

Start in groep 8

We starten onze begeleiding in groep 8 en vervolgen deze in de brugklas.

De individuele begeleiding begint met het voorbereiden op de eindtoets van groep 8. Je leert dan hoe je de toets zo goed mogelijk aan kunt pakken. Na de eindtoets blikken we vooruit op de dagelijkse gang van zaken op de nieuwe school. Zo kijken we bijvoorbeeld al naar het digitale schoolsysteem en naar de boeken die gebruikt gaan worden. We maken een start met werkvormen. Ook het plannen en organiseren komt al aan bod.

Plannen en organiseren

We vervolgen de studiebegeleiding in de brugklas. Een belangrijk onderdeel van de begeleiding is het leren plannen en organiseren.

Het kunnen plannen en organiseren is voor heel veel leerlingen erg moeilijk. Hierdoor kan onzekerheid, minder zelfvertrouwen en niet zelfstandig kunnen werken of (faal-)angst ontstaan. Door studietaken goed te plannen en te leren om vooruit te denken, vergroten we de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de leerlingen.

Workshops

Als brugklasser neem je deel aan vier workshops waarin thema’s zoals motivatie, concentratie en gedachten centraal staan. Voor de ouders van brugklassers organiseren we een ouderavond over hoe je je kind kunt ondersteunen op de middelbare school.

Individuele begeleiding

  • Werkvormen

    Je ontdekt welke werkvormen voor jou effectief en efficiënt zijn.

  • Leren leren

    Je leert leren op een manier die bij je past.

  • Individuele uitleg en oefening

    Leerstof die jij moeilijk vindt leggen we in jouw tempo uit.

De begeleiding is altijd individueel. Een begeleiding duurt 45 minuten. Je begeleider maakt een plan van aanpak op maat. Hierin staan de doelen waaraan we gaan werken.

Interesse?

Ben je enthousiast geworden over ons verhaal of twijfel je nog?
Zijn er nog vragen die voor jou niet beantwoord zijn?
Vind je het prettig om met ons eens van gedachten te wisselen?
Neem dan vooral contact met ons op.