Op Mijn EigenWijs kun je terecht voor allerlei zaken die met jouw begeleiding te maken hebben, zoals de agenda, het invullen van verschillende formulieren en handige studielinks!

Praktische zaken

Het begeleidingsjaar kent 5 perioden. Elke periode kent zijn eigen Praktische Zaken die voor jou als leerling van belang zijn om te weten.

In de Praktische Zaken vind je algemene informatie over:

  • Data voortgangsgesprekken
  • de Bufferweek
  • Data zelfstandig werken in de weekenden
  • Vakantiedata
  • Wijzigen van afspraken

Ook vind je informatie over de jaarprogramma’s van:

  • Staatsexamen
  • Examen Plus Programma
  • Onderbouw Plus Programma

Om de Praktische Zaken te kunnen lezen moet je de beschikking hebben over een inlognaam en wachtwoord. Rechtsboven in het menu kun je inloggen.

Ga naar de Praktische Zaken…

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Periode 1

Oktober 2017 – Start Examen Plus Programma: Examen Plus Gids
Begin oktober ontvang je een persoonlijke examengids. Tijdens een begeleidingssessie met je eerste begeleider wordt de informatie in deze gids met je doorgenomen ter voorbereiding van de keuzes die je gaat maken voor het eerste proefexamen in december. Tevens kijk je alvast naar het programma en het rooster van de landelijke examens in mei.

Periode 2

November 2017 – Thema-uurtje over Examen Plus: maandag 13 november 2017
Voor examenkandidaten en hun ouders organiseren we in het najaar opnieuw een thema-uurtje om hen te informeren over de examens in mei 2018 in het algemeen en het Examen Plus programma van EigenWijs in het bijzonder.
Op maandag 13 november is er weer zo’n informatief moment. Dit thema-uurtje duurt van 19:00 – 20:00 uur. Gebruik de ingang van Dorpsstraat 131. Let op: het parkeerdek van AH sluit om 20:00 uur.
Aanmelden liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk tot op donderdag 9 november via de mail. We bevestigen de deelname ook via de mail.

.

December 2017 – Proefexamens: zaterdag 9 december en zaterdag 16 december
Voor onze examenkandidaten worden in de maanden december, februari en april proefexamens georganiseerd.
De proefexamens in december vinden plaats op zaterdag 9 december en zaterdag 16 december. Er kan gekozen worden voor het ochtenddagdeel of het middagdagdeel.
Het ochtenddagdeel begint om 9:15 uur (met verlenging) of om 9:30 uur. Het middagdagdeel begint om 13:15 uur (met verlenging) of om 13:30 uur. De examens duren twee, tweeënhalf of drie uur. In geval van tijdverlenging komt er een half uur bij.
Na afloop van de proefexamens worden deze direct door de kandidaten gecorrigeerd. De nabespreking vindt tijdens de begeleiding eind december of begin januari plaats.
Aanmelden kan vanaf maandag 6 november tot uiterlijk op vrijdag  17 november

Periode 3

Januari 2018 – Thema-uurtje over Examen Plus: maandag 15 januari 2018
Voor examenkandidaten en hun ouders organiseren we in januari een laatste  thema-uurtje om hen te informeren over de examens in mei 2018 in het algemeen en het Examen Plus programma van EigenWijs in het bijzonder.
Op maandag 15 januari is dit laatste informatief moment. Het thema-uurtje duurt van 19:00 – 20:00 uur.  Gebruik de ingang van Dorpsstraat 131. Let op: het parkeerdek van AH sluit om 20:00 uur.
Aanmelden liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk tot op donderdag 11 januari via de mail. We bevestigen de deelname ook via de mail.

.

Februari 2018 – Proefexamens: zaterdag 10 februari en zaterdag 24 februari
Voor onze examenkandidaten worden in de maanden december, februari en april proefexamens georganiseerd.
De proefexamens in februari vinden plaats op zaterdag 10 februari en zaterdag 24 februari. Er kan gekozen worden voor het ochtenddagdeel of het middagdagdeel.
Het ochtenddagdeel begint om 9:15 uur (met verlenging) of om 9:30 uur. Het middagdagdeel begint om 13:15 uur (met verlenging) of om 13:30 uur. De examens duren twee, tweeënhalf of drie uur. In geval van tijdverlenging komt er een half uur bij.
Na afloop van de proefexamens worden deze direct door de kandidaten gecorrigeerd. De nabespreking vindt tijdens de begeleiding eind februari of begin maart plaats.
Aanmelden kan vanaf maandag 8 januari tot uiterlijk op vrijdag  19 januari

Periode 4

Maart 2018 – Voorbereiden integrale examenplanning
In de eerste weken van maart beginnen we met het voorbereiden van een planning van de voorbereidingen op de landelijke examens in mei 2018.
We beginnen met het opstellen van een tijdsplanning. We brengen alle reeds bekende activiteiten van begin april tot en met het laatste examen in kaart.  Daarnaast maken we voor ieder vak de meest optimale vakplanning ter voorbereiding van het examen. Op een later tijdstip worden deze twee planningen in elkaar geschoven tot een integrale examenplanning.

April 2018 – Proefexamens: zaterdag 31 maart  en zaterdag 7 april
Voor onze examenkandidaten worden in de maanden december, februari en april proefexamens georganiseerd.
De proefexamens in april vinden plaats op zaterdag 31 maart en zaterdag 7 april. Zaterdag 14 april is een reservedatum. Er kan gekozen worden voor het ochtenddagdeel of het middagdagdeel.
Het ochtenddagdeel begint om 9:15 uur (met verlenging) of om 9:30 uur. Het middagdagdeel begint om 13:15 uur (met verlenging) of om 13:30 uur. De examens duren twee, tweeënhalf of drie uur. In geval van tijdverlenging komt er een half uur bij.
Na afloop van de proefexamens worden deze direct door de kandidaten gecorrigeerd. De nabespreking vindt in de extra week van maandag 16 april.
Aanmelden kan vanaf maandag 5 maart tot uiterlijk op vrijdag  16 maart

April 2018 – Nabespreken proefexamens: in de extra week van maandag 16 april
In de extra week van maandag 16 april worden de proefexamens van de 3e ronde (reguliere examenkandidaten) met jullie nabesproken en geanalyseerd.
Per vak wordt een Plan Gericht Studeren opgesteld op basis van de gemaakte fouten. Met dit Plan ga je in de roostervrije dagen – we vermijden met opzet de benaming meivakantie – eind april / begin mei aan de slag.
Tenslotte actualiseren we de integrale examenplanning.

April / Mei 2018 – De meivakantie: zaterdag 21 april t/m zondag 6 mei
De scholen in de regio Midden kiezen dit jaar voor een andere meivakantie dan de scholen in de regio Zuid. Omdat wij de keuze van de regio Midden de beste vinden, zijn wij – met hen – gesloten van zaterdag 21 april t/m zondag 6 mei.

Periode 5

Mei 2018 – Proefexamens, zelf werken en examenbegeleiding: maandag 7 mei t/m zaterdag 12 mei
(Staats)examenkandidaten kunnen maandag t/m woensdag proefexamens maken en/of zelfstandig komen studeren. Donderdag 10 mei is Hemelvaartsdag. Vrijdag 11 mei en zaterdag 12 mei kunnen (staats)examenkandidaten gebruik maken van onze extra examenbegeleiding.

Mei 2018 – Landelijke examens: maandag 14 mei t/m maandag 28 mei
Van maandag 14 mei tot en met maandag 28 mei staan de landelijke schriftelijke examen gepland.

Mei 2018 – Extra examenbegeleiding: zaterdag 19 mei
Zowel onze staatsexamenkandidaten als examenkandidaten uit het reguliere onderwijs kunnen op bovengenoemde zaterdag gebruik maken van onze extra examenbegeleiding.
Op de zondagen 13 mei, 20 mei en 27 mei kun je op de locatie Renkum zelf aan het werk.

Juni 2018 – Examenuitslag: donderdag 14 juni
Op donderdag 14 juni worden de uitslagen bekend gemaakt.  We rekenen natuurlijk op een positief bericht voor iedere kandidaat!

Juni 2018 – Herexamens: maandag 18 juni t/m vrijdag 22 juni
Op donderdag 14 juni wordt ook duidelijk welke kandidaten er nog net niet zijn en nog een herexamen nodig hebben om te slagen.
Maandag 18 juni t/m vrijdag 22 juni zijn de herexamens in het zogenaamde tweede tijdvak. De uitslag van de herexamens wordt op vrijdag 29 juni bekend gemaakt.
Vanaf donderdag 14 juni staan wij voor je klaar om je – zonder extra kosten – te begeleiden bij de voorbereidingen op het herexamen.
Op zondag 17 juni kun je op de locatie Renkum zelf aan het werk.

Juni 2018 – Herexamenuitslag: vrijdag 29 juni
Op vrijdag 29 juni worden de uitslagen van de herexamens bekend gemaakt.
En dan kunnen de examenfeesten pas echt goed beginnen!!

Voortvarende start nieuwe studie

Afgelopen schooljaar hebben jullie, als (staats) examenkandidaten, je best gedaan om het diploma te behalen. Wij hebben je daarbij begeleid. In verreweg de meeste gevallen is dit ook gelukt en kon een diploma in ontvangst genomen worden. De meesten van jullie hebben we na de uitslag persoonlijk gesproken en de geslaagden kunnen feliciteren.

Onze taak zit er nu grotendeels op. Misschien kunnen we nog iets voor je betekenen als een soort nazorgservice. Maak er gebruik van als het nodig is!

Informatief
Als je begonnen bent met een vervolgopleiding vinden we het altijd leuk en leerzaam (voor onszelf) om van je te horen hoe de nieuwe opleiding in elkaar zit en vooral ook hoe het je op je nieuwe studieplek bevalt.
Maak in de komende maanden een afspraak met Ton. We vinden het leuk je te ontvangen en je verhalen aan te horen.
Als je deze afspraak wilt combineren met een planningsafspraak (zie hieronder), dan is het verstandig in de tweede helft van september of de eerste helft van oktober af te spreken. Is dit niet het geval, dan ben je ook in de maanden daarna van harte welkom.

Nog een paar keer meekijken
Vind je het prettig als we bij de nieuwe opleiding toch nog even met je meekijken, dan zijn er de volgende mogelijkheden.

1. Je maakt een planningsafspraak met Ton en we kijken samen naar de planning en organisatie van jouw voorbereidingen op de eerste toetsweek in oktober of november. Aan deze afspraak of afspraken zijn geen kosten verbonden.
De eerste klap is een daalder waard: gaat de eerste toetsweek goed, dan gaat er meer goed. Daarom is het verstandig niet te lang te wachten met de eerste afspraak. We denken dat je ons het beste in de week van maandag 4 september maar uiterlijk op vrijdag 22 september kunt benaderen om een afspraak te maken. Na deze datum wordt deze afspraak minder zinvol.

2. Je wilt een kort en flexibel nazorgarrangement van 12 begeleidingssessies met ons afspreken. De kosten hiervan staan in de eindejaarsinformatie vermeld.
Dit houdt in dat we in de eerste periode of in het eerste blok regelmatig afspreken ter voorbereiding van de eerste toetsweek. De resterende sessies smeren we in overleg met elkaar over het hele jaar uit.
Een aantal van jullie heeft dit arrangement al met ons afgesproken. Zij zijn er dus zeker van dat ze in de week van maandag 11 september kunnen beginnen.
Vind je het op het laatste moment toch nog een goed idee, bel of mail dan zo snel mogelijk met Ton. Hij probeert je dan lastminute nog in te roosteren. Na 22 september is dit nazorgarrangement niet onmogelijk maar wel minder zinvol.

3. Je kunt natuurlijk ook het hele eerste jaar met ons afspreken, Maar als je dit van plan was, heb je dit eind vorig schooljaar vast al geregeld en hebben we volgende week onze eerste afspraak.

Al eerder examen gedaan
Heb je in het schooljaar 2015-2016 of eerder examen gedaan en begin je dit jaar voor het eerst of opnieuw aan een vervolgstudie, dan geldt het bovenstaande aanbod uiteraard ook voor jou.

Tussenjaar
Als je hebt gekozen voor een tussenjaar, dan zullen je plannen hiervoor al wel geheel of gedeeltelijk uitgewerkt zijn.
Mochten we je hierbij toch nog kunnen adviseren, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Je bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek.