Op Mijn EigenWijs kun je terecht voor allerlei zaken die met jouw begeleiding te maken hebben, zoals de agenda, het invullen van verschillende formulieren en handige studielinks!

Praktische zaken deze periode

,

Onderbouw Plus Thema-uurtje

Maandag 18 december  van 19.00 tot 20.00 uur is het tweede thema-uurtje in het kader van het Onderbouw Plus Programma het als thema "werkvormen".

Aanmelden staatsexamens

Aanmelden voor staatsexamens 2018 moet vóór 1 januari 2018 plaatsvinden. In het tijdvak maandag 27 november t/m vrijdag 8 december 2017 (2 weken) ga je je aanmelden voor de staatsexamens in 2018. We adviseren je dringend dit pas te doen…

Bufferweek

De Bufferweek van periode 2 is van maandag 18 december t/m vrijdag 22 december. De inschrijving start maandag 27 november. Studiebegeleiding Voor studiebegeleidingsleerlingen is er geen reguliere begeleiding, maar alleen begeleiding volgens…

Wijziging afspraken

Voorafgaand aan de begeleiding ontvingen jullie “De kleine lettertjes” met informatie over de inschrijving, het wijzigen van de afspraken en het voortijdig beëindigen van de begeleiding. Per 2 maanden kunnen wijzigingen worden doorgevoerd. …

Thema-uurtje en proefexamens

November 2017 - Thema-uurtje over Examen Plus: maandag 13 november 2017 Voor examenkandidaten en hun ouders organiseren we op maandag 13 november een thema-uurtje over de examens van 2018 van 19:00 – 20:00 uur. Aanmelden liefst zo snel…

Toetsen

De diagnostische toetsen over periode 2 zijn in de week van  maandag 18 december t/m vrijdag 22 december. De toetsen worden gepland op de maandag, dinsdag en woensdag van de bufferweek. Dat betekent maximaal negen toetsen per week. De reguliere…

Zelfstandig werken

Op aanvraag kun je ’s avonds en in veel weekends bij ons terecht om zelfstandig te komen studeren. Door de week zijn er op maandag- t/m donderdagavond tussen 18:00 en 21:00 uur vaak mogelijkheden, Ook in veel weekends  kun je zowel…

Voortgangsgesprekken

In periode 2 zijn er de volgende voortgangsgesprekken: November Cohort 70804. Met de leerlingen die vorig jaar al door ons begeleid werden en die tot en met december hebben afgesproken. Na dit gesprek maken zij een keuze of ze per januari…

Kerstvakantie

Wij hebben Kerstvakantie van: zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari. Wij zijn per e-mail bereikbaar.

Inleveren leesdossiers en werkstukken

Maandag 11 t/m vrijdag 15 december zijn – indien van toepassing – de inleverdagen van de periodedocumenten van periode 2. Het betreft het tweede deel van het werkstuk of de werkstukken (maatschappijleer, sectorwerkstuk of profielwerkstuk).…

Zelf werken

Op maandag- t/m donderdagavond zijn er tussen 18:00 en 21:00 uur mogelijkheden om zelfstandig te studeren. Maak wel altijd een afspraak! In het weekend kun je vaak zowel op zaterdag als op zondag terecht. September: 17/18 - 24/25