Op Mijn EigenWijs kun je terecht voor allerlei zaken die met jouw begeleiding te maken hebben, zoals de agenda, het invullen van verschillende formulieren en handige studielinks!

Praktische zaken deze periode

Bufferweek

De Bufferweek van periode 3 is van maandag 26 februari t/m vrijdag 02 maart. De inschrijving start maandag 29 januari. Studiebegeleiding Voor studiebegeleidingsleerlingen is er geen reguliere begeleiding, maar alleen begeleiding volgens…

Thema-uurtje en proefexamens

Januari 2018 - Thema-uurtje over Examen Plus: maandag 15 januari 2018 Voor examenkandidaten en hun ouders organiseren we in januari een laatste  thema-uurtje om hen te informeren over de examens in mei 2018 in het algemeen en het Examen…

Toetsen

De diagnostische toetsen over periode 3 zijn in de week van maandag 26 februari t/m vrijdag 02 maart december. De toetsen worden gepland op de maandag, dinsdag en woensdag van de bufferweek. Dat betekent maximaal negen toetsen per week. De…

Zelfstandig werken

Op aanvraag kun je ’s avonds en in veel weekends bij ons terecht om zelfstandig te komen studeren. Door de week zijn er op maandag- t/m donderdagavond tussen 18:00 en 21:00 uur vaak mogelijkheden, Ook in veel weekends  kun je zowel…

Voortgangsgesprekken

In periode 3 zijn er de volgende voortgangsgesprekken: Januari Cohort 70709/10. Met leerlingen die vorig jaar door ons begeleid werden en dit jaar voor 9 of 10 maanden hebben afgesproken, staat de tweede ronde voortgangsgesprekken in januari…

Inleveren leesdossiers en werkstukken

Maandag 05 t/m vrijdag 09 februari zijn – indien van toepassing – de inleverdagen van de periodedocumenten van periode 3. Het betreft het totale werkstuk of de werkstukken (maatschappijleer, sectorwerkstuk of profielwerkstuk). Precieze…

Zelf werken

Op maandag- t/m donderdagavond zijn er tussen 18:00 en 21:00 uur mogelijkheden om zelfstandig te studeren. Maak wel altijd een afspraak! In het weekend kun je vaak zowel op zaterdag als op zondag terecht. September: 17/18 - 24/25