Studiebegeleiding

Zelfstandig, effectief en efficiënt

Realistisch plannen en een actieve aanpak

Anders dan bijles

Zelfstandig, effectief en efficiënt

Bij Eigenwijs staan studievaardigheden centraal. Met behulp van voor jou lastige vakken leer je algemeen toepasbare studievaardigheden te gebruiken. Hierdoor kun je zo snel mogelijk zelfstandig verder en word je niet afhankelijk van anderen. Daarnaast leer je door een goed gebruik van studievaardigheden effectief (je bereikt je doel) en efficiënt (met zo weinig mogelijk inspanning en in zo weinig mogelijk tijd) studeren. Dat moet je aanspreken!

Onze studiebegeleiding helpt je niet alleen op korte termijn, maar is ook een investering voor de toekomst.

Realistisch plannen en een actieve aanpak

Met metacognitieve vaardigheden leer je je eigen studie te managen. Je leert je werk organiseren en plannen. Daarnaast bewaak je je eigen leerproces. Je evalueert je manier van werken en leert van je fouten zodat je de volgende toets op een betere manier kunt aanpakken.

Naast organisatie- en planningsvaardigheden leer je bij ons voor een juiste aanpak van je studie te kiezen. Op welke manier leer je het beste de grammatica en hoe pak je wiskunde goed aan? Hoe haal je hoofd- en bijzaken uit een tekst en hoe pas je de geleerde kennis toe? Je leert je eigen leerstijl te herkennen en optimaal te benutten. Daarnaast ben je bewust bezig met het verwerven, verwerken en toepassen van nieuwe kennis.

Waarin wij ons onderscheiden van bijles

Bijles is vaak gericht op het maken van huiswerk, en het uitleggen van de theorie van één vak. Onze filosofie is juist om de leerlingen de vaardigheden te leren waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Hiermee is onze aanpak ook vakoverstijgend, ondanks dat de begeleiding wel aan een vast vak gekoppeld is.

Dit geldt ook voor de plannings- en organiseer vaardigheden van onze leerlingen. Leerlingen moeten dit bij ons wel altijd zelf doen, maar nooit alleen.

Achterstanden

Heb jij achterstand(en) opgebouwd door bijvoorbeeld Covid-19? Wij kunnen je helpen! Samen met jou zetten we een herhalingstraject op om de achterstanden weg te werken. Daarnaast bieden we rustige werkplekken om geconcentreerd te kunnen werken.

Aanvullende programma’s

Het Examen Plus programma, is aanvullend op de reguliere begeleiding. Je neemt hieraan automatisch deel als je in het examenjaar zit.

Workshops onderbouw

Als brugklasser en tweedeklasser neem je deel aan vier workshops waarin thema’s zoals motivatie, concentratie en gedachten centraal staan. Voor de ouders van brugklassers organiseren we een ouderavond over hoe je je kind kunt ondersteunen op de middelbare school.

De begeleiding

  • Leren leren

    Ontdek de manier van leren die bij je past.

  • Persoonlijk plan van aanpak

    Voor iedere leerling schrijven we een persoonlijk plan van aanpak met concrete doelen.

  • Studieblok van 1,5 uur

    Een begeleiding duurt anderhalf uur, waarin je afwisselend begeleiding krijgt en zelfstandig werkt.

Individuele begeleiding

De begeleiding is altijd individueel. Je hebt je eigen werkkamer en je begeleider maakt samen met jou een weektaakplanning. Daarbij houden we rekening met je persoonlijke omstandigheden, de tijd die je kunt besteden aan je studie en de mate waarin je zelfstandig kunt studeren.

Een begeleiding duurt anderhalf uur, waarin je afwisselend begeleiding krijgt en zelfstandig werkt. Je begeleider maakt een plan van aanpak op maat. Hierin staan de doelen waaraan we gaan werken.

We hebben veel ervaring met leerlingen met leerbelemmeringen zoals bijvoorbeeld AD(H)D, dyslexie, faalangst, hoogbegaafdheid of ASS.

Interesse?

Ben je enthousiast geworden over ons verhaal of twijfel je nog?
Zijn er nog vragen die voor jou niet beantwoord zijn?
Vind je het prettig om met ons eens van gedachten te wisselen?
Neem dan vooral contact met ons op.