Agenda en jaarplanning

Jaarplanning 2023-2024

Een begeleidingsjaar heeft 5 perioden voor studiebegeleidingsleerlingen, en 6 perioden voor staatsexamenkandidaten. De vakanties vallen de ene keer samen met regio Zuid, de andere keer met regio Midden. We houden bij de keuze van de vakanties zoveel mogelijk rekening met onze leerlingen.

Periode 1

Maandag 4 september t/m zaterdag 15 november

 • Herfstvakantie Eigenwijs: maandag 16 t/m zondag 22 oktober (regio Midden en Zuid)
 • Toetsweek staatsexamenkandidaten: 23 oktober t/m 27 oktober

Periode 2

Maandag 30 oktober t/m vrijdag 22 december

 • Bufferweek: maandag 18 december t/m vrijdag 22 december (reguliere begeleiding vervalt, inhalen gemiste begeleidingen)
 • Toetsweek staatsexamenkandidaten: 18 december t/m vrijdag 22 december
 • Kerstvakantie Eigenwijs: zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari (regio Midden en Zuid)

Periode 3

Maandag 8 januari t/m zaterdag 2 februari

 • Toetsweek staatsexamenkandidaten: maandag 26 t/m vrijdag 1 maart
 • Voorjaarsvakantie Eigenwijs: maandag 19 februari t/m zondag 25 februari (regio Midden)

Periode 4

Maandag 4 maart t/m zaterdag 27 april

 • Paasmaandag: 1 april (Eigenwijs gesloten)
 • Toetsweek staatsexamenkandidaten: dinsdag 15 april t/m vrijdag 19 april.
 • Meivakantie: Maandag 29 april t/m zondag 12 mei

Periode 5

Maandag 13 mei t/m het einde van het schooljaar

 • Tweede Pinksterdag: Maandag 20 mei (Eigenwijs gesloten)
 • Bufferweek: Dinsdag 3 juni t/m vrijdag 7 juni (reguliere begeleiding vervalt, inhalen gemiste begeleidingen)

Periode 6 (alleen voor de staatsexamenkandidaten)

 • Toetsweek staatsexamenkandidaten: Maandag 1 juli t/m vrijdag 5 juli
 • Vanaf 15 juli: mondelinge eindexamens staatsexamens

Agenda 2023-2024