Agenda en jaarplanning

Jaarplanning 2024-2025
Een begeleidingsjaar heeft 5 perioden voor studiebegeleidingsleerlingen en 6 perioden voor staatsexamenkandidaten. De vakanties vallen de ene keer samen met regio Zuid, de andere keer met regio Midden. We houden bij de keuze van de vakanties zoveel mogelijk rekening met onze leerlingen.

Periode 1: 2 sep t/m 19 okt
Periode 2: 28 okt t/m 21 dec
Periode 3: 6 jan t/m 22 feb
Periode 4: 3 mrt t/m 19 april
Periode 5: 6 mei t/m einde schooljaar
Periode 6: 2 juni t/m de mondelingen
(alleen voor de staatsexamenkandidaten)

Vakanties en roostervrije dagen 2024-2025
Op de onderstaande dagen zijn wij in principe gesloten, op eventuele individuele afspraken na.

Herfstvakantie: 21 oktober – 27 oktober
Kerstvakantie: 23 december – 5 januari
Voorjaarsvakantie: 24 februari – 2 maart
Meivakantie: 21 april – 4 mei
Bevrijdingsdag: 5 mei
Hemelvaart: 29 en 30 mei
Pinksteren: 9 juni
Zomervakantie: Vanaf 28 juli 2025

Agenda 2024-2025