Studiefonds

In maart 2022 werden wij geconfronteerd met het overlijden van een leerling. De leerling volgde bij ons een Staatsexamentraject. Het reguliere onderwijs was voor hem, mede vanwege zijn autisme, een traumatische ervaring geworden. Bij Eigenwijs had hij voor het eerst in zijn leven een plek gevonden waar hij kon werken aan een van zijn dromen; het halen van een diploma. In twee jaar tijd haalde hij zijn vmbo-tl diploma, waarna hij zich tot doel had gesteld om ook het havo-diploma te behalen. Helaas heeft hij niet alle vakken meer kunnen afronden.

Bij zijn uitvaart wilde hij geen bloemen, maar vroeg hij om een donatie voor Eigenwijs, zodat ook anderen als ze onvoldoende financiële middelen hebben, de begeleiding kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Natuurlijk zijn wij dankbaar voor dit prachtige initiatief. Veel mensen hebben gehoor gegeven aan zijn oproep, waardoor wij een mooi bedrag opzij hebben kunnen zetten. Ter nagedachtenis aan onze leerling zullen wij jaarlijks dit bedrag weer aanvullen uit eigen middelen.

Wilt u ook een bijdrage leveren? Maak dan uw donatie over naar NL21 RABO 0344 5681 21 o.v.v. “Donatie Studiefonds”. Bij voorbaat hartelijk dank!