Meivakantie

In de meivakantie zijn we (in overleg) wel een aantal dagen geopend voor onze examenleerlingen, aangezien de examens direct na de vakantie beginnen.

Pinkstermaandag

Op deze dag zijn wij gesloten. Inhalen van de gemiste begeleiding zal gebeuren in de bufferweek van 3 juni. Op afspraak zijn we eventueel wel geopend voor examenleerlingen.

Bufferweek en vakantie SE leerlingen

Deze week is de bufferweek, in deze week vervallen de reguliere begeleidingen maar is er ruimte om gemiste begeleidingen in te halen. Ook de staatsexamenkandidaten hebben deze week vrij om bij te komen van de eindexamens, en weer energie op te doen voor de laatste weken tot de mondelinge examens.

Start zomervakantie

Vanaf deze week is Eigenwijs helemaal gesloten, fijne zomervakantie allemaal en tot het nieuwe schooljaar!!!