Aanmelden

Iedere twee maanden kun je beginnen met onze begeleiding. Bij aanmelding word je geplaatst op een wachtlijst. Binnen 2 weken na de laatste dag van aanmelding hoor je of je al dan niet in de door jou gewenste periode kunt beginnen. Dit is vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van de juiste begeleiders op de door jou gewenste tijden.

Misschien nog vóór de startweek beginnen?
Neem contact met ons op om te kijken naar mogelijkheden in het rooster om eerder dan in de aangegeven startweek te beginnen. Een vroegtijdige start is altijd in combinatie met een aanmelding van tenminste 6 of 8 maanden studiebegeleiding. Vraag ons om meer informatie.

periode/weken Startweek begeleiding Laatste dag aanmelding Bijzonderheden
Periode 1 Ma 9 september 2019 Za 4 mei 2019

Za 6 juli 2019

Za 27 juli 2019

Periode 2 Ma 4 november 2019 Za 14 oktober 2019
Periode 3 Ma 6 januari 2020 Za 7 december 2019 Laatste start examenkandidaten 2020
Periode 4 Ma 2 maart 2020 Za 1 februari 2020 Laatste start begeleidingsjaar 2019-2020
Periode 5 Ma 4 mei 2020 N.v.t. Alleen in combinatie met doorloop van de begeleiding in het schooljaar 2020-2021

Aanmelding begeleidingsjaar 2020-2021 met startgarantie
Op maandag 3 februari 2020 start de eerste aanmeldingsronde voor het nieuwe schooljaar 2020-2021. Meld je je uiterlijk op zaterdag 2 mei 2020 aan, dan ontvang je een startgarantie.

Tarieven

Net als onze begeleidingen zijn onze prijzen ook maatwerk en variëren afhankelijk van het aantal begeleidingssessies en het aantal maanden dat we afspreken.

Onze begeleiding is all inclusive. Er wordt niet voor ieder wissewasje een extra nota gepresenteerd. Voor het afgesproken bedrag ontplooien we veel meer activiteiten dan alleen het verzorgen van begeleiding. We beschouwen dit als een vanzelfsprekend onderdeel van onze dienstverlening.

Voor vragen en het maken van een afspraak neem gerust contact met ons op.

  • Extra begeleiding voor een toets of voor een toetsweek
  • Zelfstandig komen werken op de avond of in het weekend
  • Overleg met mentoren of andere functionarissen op de onderwijsinstelling
  • Voortgangsgesprekken over vorderingen op het gebied van proces en product
  • Evaluatie en planning van de begeleiding vastgelegd in een Plan van Aanpak