Aanmelden

Je kunt op ieder moment beginnen met onze begeleiding, mits er plaats is op het door jouw gewenste tijdstip en begeleider. Mocht het bij de aanmelding niet mogelijk zijn om jou direct te plaatsen, dan kom je op een wachtlijst met een maximale wachttijd van 2 maanden. Een nieuwe aanmelding is altijd voor minimaal 6 maanden.

Aanmelding via een externe partij

Bij een aanmelding via de gemeente, school, of zorgorganisatie gaan we meteen in overleg op zoek naar een passend tijdstip en in deze situaties kennen we geen wachttijd.

Indien gebruik wordt gemaakt van financiering via een externe partij, moet er eerst toestemming zijn verkregen van die partij alvorens wij tot acceptatie aanmelding overgaan. De aanmelding zelf verloopt in deze situaties ook altijd via de desbetreffende instantie.

Tarieven

Net als onze begeleidingen zijn onze prijzen ook maatwerk en variëren afhankelijk van het aantal begeleidingssessies en het aantal maanden dat we afspreken.

Onze begeleiding is all inclusive. Er wordt niet voor ieder wissewasje een extra nota gepresenteerd. Voor het afgesproken bedrag ontplooien we veel meer activiteiten dan alleen het verzorgen van begeleiding. We beschouwen dit als een vanzelfsprekend onderdeel van onze dienstverlening.

Voor vragen en het maken van een afspraak neem gerust contact met ons op.

Aanmeldingen via een externe partij

Bij financiering via een externe partij gelden de tarieven zoals vastgesteld via de ZIN, PGB of WMO. Bij een school, samenwerkingsverband of zorginstelling wordt het tarief in overleg vastgesteld. Bij deze constructies geldt dat u een verwijzing nodig heeft van de externe partij.

  • Extra begeleiding voor een toets of voor een toetsweek
  • Zelfstandig komen werken op de avond of in het weekend
  • Overleg met mentoren of andere functionarissen op de onderwijsinstelling
  • Voortgangsgesprekken over vorderingen op het gebied van proces en product
  • Evaluatie en planning van de begeleiding vastgelegd in een Plan van Aanpak