Meivakantie

Wij hebben meivakantie van zaterdag 21 april t/m zondag 6 mei. Dit is tegelijk met de vakantieregio Midden.

Voor de regio Zuid leerlingen betekent dit dat zij in de week van maandag 23 april geen begeleiding hebben. Deze week telt ook niet mee als begeleidingsweek.

De regio Zuid heeft meivakantie van vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei.

Voortgangsgesprekken

In periode 4 zijn er de volgende gesprekken.

Maart
Cohort 70909/10. Met leerlingen die vorig jaar september nieuw bij ons zijn begonnen en dit jaar voor 9 of 10 maanden hebben afgesproken, staan voortgangsgesprekken in maart gepland. Het betreft leerlingen en hun ouders met wie we in oktober het eerste gesprek hadden.

Cohort 70804/V. Leerlingen en hun ouders die per januari hun begeleiding verlengd hebben, laten we kiezen of zij in maart opnieuw met ons willen spreken of dit liever aan het einde van het begeleidingsjaar doen.

Anders Studeren. Tenslotte hebben we in deze maand ons derde voortgangsgesprek met ouders en leerlingen die bij ons een programma Anders Studeren volgen.
Dit zijn staatsexamenkandidaten (Mavo, Havo of Vwo), afstandsonderwijsstudenten (Mbo, Hbo of Wo) of leerlingen die hun schoolprogramma niet op school maar bij ons volgen.

April
Cohort 711. Leerlingen en hun ouders die in oktober of november nieuw met de begeleiding zijn begonnen laten we kiezen of zij in april opnieuw met ons willen spreken of dit liever aan het einde van het begeleidingsjaar doen.

Cohort 803. Daarnaast spreken we leerlingen die in maart, of al in februari als vroegtijdige starter, nieuw bij ons zijn begonnen met hun ouders graag in april. We evalueren dan de eerste weken en bereiden samen het eerste Plan van Aanpak voor.

Proefexamens staatsexamen

RONDE 1. Op zaterdag 31 maart en zaterdag 7 april zijn de proefexamens voor de college-examens Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans. Van vrijdag 13 april t/m dinsdag 17 april staan de proefexamens voor de landelijke examens gepland.

RONDE 2. Van vrijdag 13 april t/m dinsdag 17 april staan de proefexamens voor de college-examens Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans. Van maandag 7 mei t/m donderdag 10 mei staan de proefexamens voor de landelijke examens gepland.

 

Lees meer over staatsexamens…

Meivakantie en Bufferweek

Meivakantie: maandag 23 april t/m zondag 6 mei gesloten.
Bufferweek: maandag 7 mei t/m zaterdag 12 mei aangepast programma.
Klik voor het aangepaste programma voor maandag t/m woensdag en voor donderdag t/m zaterdag op het plaatje hierboven.

 

Maandag t/m woensdag

  • Géén reguliere begeleiding
  • Inhaalafspraken voor niet-examenkandidaten
  • Proefexamens maken en/of zelfstandig studeren voor (staats)examenkandidaten

Donderdag t/m zaterdag

  • Hemelvaartsweekend (gesloten)
  • Examenkandidaten kunnen op afspraak proefexamens maken en nabespreken en zelfstandig studeren

Lees meer…

Bufferweek

De Bufferweek van periode 4 is van maandag 07 mei t/m vrijdag 11 mei. De inschrijving start maandag 26 maart.

Studiebegeleiding
Voor studiebegeleidingsleerlingen is er geen reguliere begeleiding, maar alleen begeleiding volgens een apart inhaalrooster. Lees hier meer over inschrijven voor de Bufferweek.

Anders Studeren
De begeleiding van afstandsonderwijsleerlingen en leerlingen die het programma van hun eigen school bij ons uitvoeren, gaat in deze week gewoon door. We proberen dit zo veel mogelijk op de vaste tijdstippen te doen. Ook zij ontvangen een persoonlijke rooster.