,

Onderbouw Plus Thema-uurtje

Maandag 18 december  van 19.00 tot 20.00 uur is het tweede thema-uurtje in het kader van het Onderbouw Plus Programma het als thema “werkvormen”.

Aanmelden staatsexamens

Aanmelden voor staatsexamens 2018 moet vóór 1 januari 2018 plaatsvinden.
In het tijdvak maandag 27 november t/m vrijdag 8 december 2017 (2 weken) ga je je aanmelden voor de staatsexamens in 2018.
We adviseren je dringend dit pas te doen nadat wij ons voortgangsgesprek in november hebben gehad. Dus niet eerder, maar zeker ook niet later.
De aanmelding vindt online plaats. Tijdens het voortgangsgesprek nemen we de stappen nog even door. Bij twijfel eerst even met ons overleggen.

Lees meer over staatsexamens…

Bufferweek

De Bufferweek van periode 2 is van maandag 18 december t/m vrijdag 22 december. De inschrijving start maandag 27 november.

Studiebegeleiding
Voor studiebegeleidingsleerlingen is er geen reguliere begeleiding, maar alleen begeleiding volgens een apart inhaalrooster. Lees hier meer over inschrijven voor de Bufferweek.

Anders Studeren
Staatsexamenkandidaten maken maandag t/m woensdag hun periodieke voortgangstoetsen. Zij ontvangen een persoonlijk rooster voor deze week.

De begeleiding van afstandsonderwijsleerlingen en leerlingen die het programma van hun eigen school bij ons uitvoeren, gaat in deze week gewoon door. We proberen dit zo veel mogelijk op de vaste tijdstippen te doen. Ook zij ontvangen een persoonlijke rooster.

Wijziging afspraken

Voorafgaand aan de begeleiding ontvingen jullie “De kleine lettertjes” met informatie over de inschrijving, het wijzigen van de afspraken en het voortijdig beëindigen van de begeleiding.

Per 2 maanden kunnen wijzigingen worden doorgevoerd.

  • Gewenste wijzigingen per maandag 9 januari (periode 3) ontvangen we graag uiterlijk op vrijdag 1 december.

Thema-uurtje en proefexamens

November 2017 – Thema-uurtje over Examen Plus: maandag 13 november 2017
Voor examenkandidaten en hun ouders organiseren we op maandag 13 november een thema-uurtje over de examens van 2018 van 19:00 – 20:00 uur. Aanmelden liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk tot op donderdag 9 november via de mail. We bevestigen de deelname ook via de mail.

December 2017 – Proefexamens: zaterdag 9 december en zaterdag 16 december
De proefexamens vinden plaats op zaterdag 9 december en zaterdag 16 december. Er kan gekozen worden voor het ochtenddagdeel of het middagdagdeel.
Het ochtenddagdeel begint om 9:15 uur (met verlenging) of om 9:30 uur. Het middagdagdeel begint om 13:15 uur (met verlenging) of om 13:30 uur.

Aanmelden kan vanaf maandag 6 november tot uiterlijk op vrijdag  17 november

Lees meer over het thema-uurtje en de proefexamens…